מרפאה של ד"ר קרן גרשון

כץ 35מגדלי אורון, פתח תקווה
טלפון:
03-9092122
טלפון:
03-9094212