מרפאה של ד"ר אליאש אחיה

שוהם ד.נ.שומרון, קדומים
טלפון:
09-7922084
טלפון:
09-7921398