מרפאת המעלית 6בית הודיה מעל סופר מרקדו קדימה צורן קדימה

המעלית 6בית הודיה מעל סופר מרקדו קדימה, צורן קדימה
טלפון:
3555
טלפון:
09-8919247