מרפאה של ד"ר קרסין אלישע

המעלית 6בית הודיה מעל סופר מרקדו, צורן קדימה
טלפון:
3555
טלפון:
09-8919396