מרפאה של ד"ר בן בסט איל

הנשיא 57מרכז דרכטן, קרית אונו
טלפון:
053-9900308
טלפון:
03-5343334