מרפאת מומחים 'דוקטורים ב-7'

ירושלים 39, בניין משרדים קניון קריית אונו, קומה 7, קרית אונו
טלפון:
03-5343348