מרפאה של ד"ר פרידמנס אלון

ירושלים 39דוקטורים ב7- קניון ק.אונו קומה 7, קרית אונו
טלפון:
03-6355255
טלפון:
053-9955457