מרפאה של ד"ר ליקורמן אברהם

ירושלים 39קניון ק.אונו קומה 6, קרית אונו
טלפון:
03-5348442
טלפון:
03-5344878