מרפאת מכבי ד"ר רינה ליטבק

הרוא"ה 266, רמת גן
טלפון:
03-6763982
טלפון:
03-6424123
פקס:
*3555