מרפאה של ד"ר ליבוביץ כנרת

מנדס 43, רמת גן
טלפון:
03-6354223
טלפון:
03-5352595