מרפאת קלאוזנר 4פניה מרח' ביאליק מספר 22 או מרח' הרצל מספר 25 רמת גן

קלאוזנר 4פניה מרח' ביאליק מספר 22 או מרח' הרצל מספר 25, רמת גן
טלפון:
03-6724974
טלפון:
03-6728316
פקס:
077-7994272