מרפאה של ד"ר פידלמן אוה

חיבת ציון 30, רמת גן
טלפון:
03-5706534
טלפון:
03-7412813