מרפאה של ד"ר רחמים סעדיה

ביאליק 60כניסה ג', רמת גן
טלפון:
03-6726553
טלפון:
03-6736886