מרפאה של ד"ר שנירר מירה

סן מרטין 9כניסה ב', רמת גן
טלפון:
03-6313171