מרפאה של ד"ר אלמסי יוסף

אחוזה 120קומה ב, רעננה
טלפון:
09-7487940
טלפון:
09-7429226