מרפאה של ד"ר סער אירית

מוריה 99, חיפה
טלפון:
04-8340106
טלפון:
04-8347780