מרכז מכונים "מכבי" השלום

יגאל אלון 96בנין B, תל אביב-יפו
טלפון:
7614000
טלפון:
7614000
פקס:
03-7614455