מרפאה של ד"ר גולנדר אברהם

הרטגלס 7, תל אביב-יפו
טלפון:
03-6418427