מרפאת היינריך היינה 2 חיפה

היינריך היינה 2, חיפה
טלפון:
04-8362414
טלפון:
04-8378940
פקס:
04-8378940