מרפאה של ד"ר גבע בועז

דיסנצ'יק 9, תל אביב-יפו
טלפון:
03-6496312