מרפאת העור של ד"ר יורב שמואל

צייטלין 1 בניין הכהנים קומה 6 , תל אביב-יפו
טלפון:
03-6955772
טלפון:
03-6910962
פקס:
053-5309513