מרפאה של ד"ר פרץ נחום מוניק

תל-אביב 41, חיפה
טלפון:
04-8539920
טלפון:
04-8511289