מרפאת חיים 7פינת רח' ירושלים 25 חיפה

חיים 7פינת רח' ירושלים 25, חיפה
טלפון:
04-8641275
טלפון:
04-8641275