מרפאה של ד"ר הטמן שמואל

הרצל 1בנין יוניטרייד קומה ג, אשדוד
טלפון:
08-8653936
טלפון:
050-5359253