מרפאה של ד"ר לוונטל דן

האלמוגים 7מרכז רפואי מרכז מסחרי א', אשדוד
טלפון:
08-8655018
טלפון:
050-6940880