מרפאת קק"ל 23 דירה 6 אשדוד

קק"ל 23 דירה 6, אשדוד
טלפון:
08-8641493
טלפון:
08-8641183
פקס:
050-5503602