מרפאה של ד"ר שינדלר דן

הרצל 1בניין יוניטרייד קומה ב, אשדוד
טלפון:
08-8654947