מרפאה של ד"ר אלעזר נעים

הנשיא 101, אשקלון
טלפון:
08-6711180
טלפון:
08-6735850