מרפאה של ד"ר ארמוני מיכאל

רח' הנשיא 101, אשקלון
טלפון:
08-6717333
טלפון:
08-6717555