מרפאת פרו' קריינין אנטולי

פרופסור קריינין אנטולי

ירושלים 3 דירה 6, חיפה
טלפון:
053-5309518
טלפון:
04-8625942
פקס:
052-2988798