מרפאת קניון חוצותקומה ,2 הדר בית הרופאים אשקלון

קניון חוצותקומה ,2 הדר בית הרופאים, אשקלון
טלפון:
3555
טלפון:
08-6752899