סניף באר-שבע שכונה ט'

בית אל 31, באר שבע
טלפון:
3555
טלפון:
08-6439587
פקס:
08-6439588