מרכז רפואי נגב

התקווה 4קריית הממשלה קומה 4, באר שבע
טלפון:
3555
טלפון:
08-6267200