מרפאה של ד"ר שוסטר מלכה

בן צבי 10מגדלי הרכבת, באר שבע
טלפון:
08-6272686
טלפון:
03-5117333