מרפאת שדרות רגר 19"בית הרופא" באר שבע

שדרות רגר 19"בית הרופא", באר שבע
טלפון:
033555
טלפון:
08-6652308