מרפאה של ד"ר דוידזון יוסף

הנשר 11מרפאת מרי, יבנה
טלפון:
08-9432538
טלפון:
08-9436256