מרפאת בית יתיר יתיר

בית יתיר, יתיר
טלפון:
02-9960148