סניף מיתר

מרכז מסחרי חנות 15, מיתר
טלפון:
08-6510034
טלפון:
08-6510475
פקס:
08-6510034