מרפאת אסיא א'

ירושלים 18, נתיבות
טלפון:
08-9944924
טלפון:
08-9944925
פקס:
053-9956666