מרפאת אסיא נתיבות

ירושלים 8 8, נתיבות
טלפון:
08-9933499
טלפון:
08-9933633