מרפאה של ד"ר סייג אודט

תמר 60, עומר
טלפון:
08-6460999