ד"ר פלוטקין בוריס

רמת דוד 79, קרית גת
טלפון:
08-6881530
טלפון:
08-6812538