מרפאה של ד"ר הופמן רוברט

גורדון 8, רחובות
טלפון:
08-9463798
טלפון:
08-9361106
פקס:
050-8804040