מרפאה של ד"ר ויינברג חביבה

ירושלים 16, חיפה
טלפון:
04-8622360