מרפאה של ד"ר מורוז איריס

מנוחה ונחלה 18, רחובות
טלפון:
08-9390002