מרפאה של ד"ר בסביץ אלון

יעקב מדהלה 5, רחובות
טלפון:
08-9416630
טלפון:
08-9416631