מרפאה של ד"ר קרביץ ארקדי

מנוחה נחלה 18, רחובות
טלפון:
08-9494221