מרפאת מושב שפיר 54בקצה רחוב האיכרים ימינה לרחוב הקציר עד הסוף שפיר

מושב שפיר 54בקצה רחוב האיכרים ימינה לרחוב הקציר עד הסוף, שפיר
טלפון:
08-8583718