מרפאה של ד"ר מטאנס חאלד

הכנענים 7 דירה 12קומה 3, אילת
טלפון:
08-6337655
טלפון:
08-6337655