קניון רב שפע-מרפאת פנינה

קניון רב שפע קומה 2, רחוב שמגר 16, ירושלים
טלפון:
02-5376650
פקס:
02-5376645